Ιατρική Βιβλιογραφία

Παθολογία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV : Jay H. Stein, John J. Hutton, Peter O. Kohler, Robert A. O’Rourke, Herbert Y. Reynolds, Martin A. Samuels, Merle A. Sande, Jerry S. Trier, Nathan J. Zvailer

Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης

Εσωτερική Παθολογία I,II,III,IV: Σωτηρίου Α. Ράπτη

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.

Harrison Εσωτερική Παθολογία Ι,ΙΙ: Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin, Fauci, Root, Kasper, Hauser, Longo

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.

Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία Α,Β,Γ : Ελένη Γιαμαρέλλου και Συνεργάτες

Λίτσας

Σακχαρώδης Διαβήτης Θεωρία Πράξη Τόμοι Α και Β: Χαράλαμπος Δ. Τούντας

Davidson’s Γενικές Αρχές και Κλινική Πράξη της Ιατρικής Παθολογίας: Boon, Colledge, Walker, Hunter

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.

Εσωτερική Παθολογία Τόμοι Α και Β : Γεώργιος Ν. Ζιάκας

University Studio Press

Σας περιμένουμε στο ιατρείο για ιατρική περιποίηση και συμβουλές